IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Body rozhodcov SADS

04. februára 2018

Po elektronickom hlasovaní Prezídia SADS sa Prezídium SADS uznieslo, že termín pre nahadzovanie bodov do SADS ostáva rovnaký ako minulý rok a to 14.2.2018.
Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky