IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Výzva na obsadenie volených funkcii orgánov SADS

25. februára 2018

Žiadam všetkých členov SADS,

ktorí majú záujem o výkon volených funkcií:

Prezident SADS
1. Viceprezident SADS
Prezident SNROI
Viceprezident pre Action Air
Viceprezident pre reprezentáciu
Členovia Pracovnej skupiny (zložená z 3 členov)
Členovia Kontrolnej komisie (zložená z 3 členov)
Arbitrážna komisia (zložená z 3 členov),

aby v termíne do 19.3.2018 do 24.00 hod. zaslali na e-mailovú adresu: prezident@sads.sk svoju prihlášku s uvedením mena, priezviska a označením funkcie, o ktorej výkon prejavujú záujem. V rovnakom termíne a na rovnakú e-mailovú adresu môžu kluby alebo členovia klubov prostredníctvom štatutárnych zástupcov svojich klubov predložiť aj návrhy kandidátov na vyššie volené funkcie s uvedením ich mena, priezviska a označenia funkcie, pre ktorú kandidáta navrhujú.
Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky