IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Termín konania Valného Zhromaždenia

25. februára 2018

Vážení členovia SADS,

na poslednom konanom Prezídiu SADS sa prerokoval a schválil termín zvolania Valného Zhromaždenia v zmysle schválených nových Stanov SADS a zákona č.440/2015 Z.z. na deň 24.marec 2018. Presný čas a miesto bude včas zverejnené.

Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky