IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Legálne použitie zbrane na osobnú obranu - odborná prednáška

25. februára 2018

Vážení členovia SADS,

vrámci aktivít vzdelávania a zyšovania informovanosti držiteľov ZP, členský klub SADS Strelecký klub SK Hodkovce, by Vás rád pozval na edukačnú prednášku o nutnej obrane, krajnej núdzi a oprávnenom použití zbrane na osobnú ochranu.

Prvýkrát na Slovensku sa budeme zaoberať vrámci danej prednášky aj pripravovanou novelou zákona č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive.

V rámci tejto prednášky rozoberieme problematiku strelných poranení z pohľadu súdno-lekárskej praxe. Na prednáške bude podrobne vysvetlené, aké sú možnosti legálne sa brániť so zbraňou v zmysle Trestného zákona, ako sa správať po prípadnom použití zbrane, ako vystupovať pred orgánmi činnými v trestnom konaní a pod.

Garanti prednášky a odborní prednášajúci sú:
- JUDr. Marek Čech, predseda okresného súdu Prešov
- MUDr. Martin Kováč, znalec z odboru súdneho lekárstva.

Ing. Bystrík Zachar
1.Viceprezident SADS


Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky