IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Povinnosti klubov

17. apríla 2018

Vážení predsedovia klubov,

dňa 24.3.2018 na VZ boli schválené nasledovné povinnosti pre kluby SADS:

  • v termíne do 30.4.2018 doplatiť SADS členský poplatok 100 € za klub na rok 2018
  • v termíne do 15.8.2018 zmeniť svoje stanovy a v nadväznosti na zmenu stanov aj svoju činnosť v súlade so Zákonom č.440/2015 Zz. 


S pozdravom

Ing. Bystrík Zachar
1.Viceprezident SADS 

 

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky