IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Elektronické hlasovanie Prezídia SADS

01. mája 2018

Vážení členovia Prezídia SADS,
V súlade s čl. 6 bod 13 Stanov SADS vyhlasujem elektronické hlasovanie na návrh Viceprezidenta pre reprezentáciu Dušana Kubicu, ktorého predmetom je vyslovenie súhlasu s návrhom uznesenia uvedeným v bode 1) Programu tohto elektronického hlasovania Prezídia SADS.
Program:
1) Odsúhlasenie úpravy Kvalifikačného modelu pre Majstrovstvá Európy v dynamickej streľbe z pištole 2019 - Srbsko Návrh uznesenia č.1:

Prezídium SADS schvaľuje úpravu Kvalifikačného modelu pre Majstrovstvá Európy v dynamickej streľbe z pištole 2019 – Srbsko.

- Možnosti hlasovania za Návrh uznesenia č.1:
a) za
b) proti
c) zdržiavam sa

Všetky informácie k hlasovaniu obdržali členovia Prezídia SADS v elektronickej podobe na kontaktný e-mail. Vašu odpoveď na uvedený bod programu, t.j. mail obsahujúci jednu z možností hlasovania a) až c) zašlite v termíne do 2.mája 2018 do 20:00 hod. na e-mailovu adresu: prezident@sads.sk.

Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky