IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Výberové konanie na obsadenie pozície štatista SADS

14. júna 2018

Vážení členovia SADS,

Slovenská Asociácia Dynamickej streľby vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pozície štatista SADS.

Vaše žiadosti na uvedenú pozíciu zasielajte na e-mail prezident@sads.sk v termíne najnesôr do 30.6.2018.
V prípade otázok ma neváhajte kontaktovať na e-mail zachar.b@centrum.sk. Funkcia bude finančne ohodnotená a orientačnú náplň práce prikladám. O konkrétnom kandidátovi na pozíciu, pracovnej náplni a finančnom ohodnotení rozhodne Prezídium SADS na svojom zasadaní.

Pracovná náplň štatistu SADS:

  • Spravovanie databázy športovcov a klubov na webovej stránke asociácie a jej aktualizácia v prípade zmien
  • Napĺňanie informácií do registrov Informačného systému verejnej správy o športe zriadeného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky – register národných športových zväzov, register športových klubov, register športovcov, funkcionárov a rozhodcov a za ich aktualizáciu v prípade zmien
  • Vedenie a aktualizácia evidencie úhrady členských príspevkov športovcov do asociácie za daný kalendárny rok
  • Vykonávanie zmien v evidencii klubov v prípade prestupov športovcov do iných klubov
  • Komunikácia s členmi a klubmi asociácie ohľadne všetkých zmien v evidencii asociácie
  • Komunikácia s novovznikajúcimi klubmi asociácie ohľadne členstva v asociácii a splnenia všetkých podmienok k riadnemu členstvu v asociácii
  • Vedenie evidencie domácich a zahraničných pretekov, ktorých sa zúčastnili športovci asociácie od úrovne L2 a vyššie, za účelom evidencie získaných bodov
  • Vedenie evidencie dosiahnutých výsledkov pretekov Extraligy a Slovenského pohára v danom kalendárnom roku za účelom ich vyhodnotenia


Ing. Bystrík Zachar
1.Viceprezident SADS

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky