IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Elektronické hlasovanie Prezídia SADS

17. júna 2018

Vážení členovia Prezídia SADS,

V súlade s čl. 6 bod 13 Stanov SADS vyhlasujem elektronické hlasovanie, ktorého predmetom je vyslovenie súhlasu s návrhom uznesenia uvedeným v bodoch 1 - 5) Programu tohto elektronického hlasovania Prezídia SADS.

Program:
1) Odsúhlasenie team Open na Majstrovstvá Európy v dynamickej streľbe z pušky 2018 vo Švédsku. Na základe návrhu Dušana Kubicu, Viceprezidenta pre reprezentáciu a výsledkov z majstrovstiev Slovenska v puška - RDA Rifle Match 2018 nominoval do teamu týchto športovcov: - Myšiak Michal - Ernest Nagy - Myšiak Štefan - Bulko Peter

Návrh uznesenia č.1: Prezídium SADS schvaľuje zloženie team Open na Majstrovstvá Európy v dynamickej streľbe z pušky 2018 vo Švédsku:
- Možnosti hlasovania za Návrh uznesenia č.1:
a) za
b) proti
c) zdržiavam sa

2) Odsúhlasenie reprezentačných tričiek pre Majstrovstvá Európy v dynamickej streľbe z pušky 2018 vo Švédsku. Na základe návrhu Dušana Kubicu.
Návrh uznesenia č.2: reprezentačných tričiek pre Majstrovstvá Európy v dynamickej streľbe z pušky 2018 vo Švédsku. na základe návrhu Dušana Kubicu.:

- Možnosti hlasovania za Návrh uznesenia č.2:
a) za
b) proti
c) zdržiavam sa

3) Odsúhlasenie (jediného) prihláseného člena SADS - Františka Blahu za Národného inštruktora pre bezpečnosť streľby SADS. Na základe medzinárodného projektu obsadenia špecializovanej pozície s názvom MISSIA.

Návrh uznesenia č.3: Prezídium SADS schvaľuje člena SADS Františka Blahu za Národného inštruktora pre bezpečnosť streľby SADS.

- Možnosti hlasovania za Návrh uznesenia č.3:
a) za
b) proti
c) zdržiavam sa

4) Odsúhlasenie preplatenia cestovných výdavkov na vyslanie Národného inštruktora pre bezpečnosť streľby SADS na konané medzinárodné školenie MISSIA dňa 20.júna 2018 v Hodoniciach. Návrh uznesenia č.4: Prezídium SADS schvaľuje preplatenie cestovných výdavkov Národného inštruktora pre bezpečnosť streľby SADS vyslaného na konané medzinárodné školenie MISSIA dňa 20.júna 2018 v Hodoniciach.

- Možnosti hlasovania za Návrh uznesenia č.4:
a) za
b) proti
c) zdržiavam sa

5) Odsúhlasenie preplatenia nákladov pri nákupe doplnkov pre chrono, ktoré je v majetku SADS, na základe návrhu Juraja Kišša, Prezidenta SNROI.

Návrh uznesenia č.5: Prezídium SADS schvaľuje preplatenie nákladov pri nákupe doplnkov pre chrono, ktoré je v majetku SADS, na základe návrhu Juraja Kišša, Prezidenta SNROI.

- Možnosti hlasovania za Návrh uznesenia č.5:
a) za
b) proti
c) zdržiavam sa

Vašu odpoveď na uvedené body programu, t.j. mail obsahujúci jednu z možností hlasovania a) až c) zašlite v termíne do 19.júna 2018 do 12:00 hod. na e-mailovú adresu: prezident@sads.sk Poučenie:

Do počtu zúčastnených na tomto elektronickom hlasovaní Prezídia SADS sa nezapočítavajú členovia Prezídia SADS, ktorí sa v elektronickom hlasovaní nevyjadrili, t.j. nezvolili žiadnu z možností odpovede na položenú otázku (za, proti, zdržiavam sa).
V súlade s čl. 6 bod 12 stanov SADS je hlasovanie na základe plnomocenstva vylúčené.
Prosím hlasujte!

Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky