IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Výzva na vytvorenie loga Majstrovstiev Slovenska a Slovak National Shooting Team

16. augusta 2018

Prezídium prerokovalo vytvoriť oficiálne logo Majstrovstiev Slovenska a Slovak National Shooting Team pre potreby reprezentácie SADS na medzinárodnom poli.
Podklady pre výzvu na vytvorenie oficiálneho loga musia vychádzať z nasledovného:
- Štátny znak, národné farby, dodanie vo vektore/krivkách, v zmysle podmienok čerpania dotácií Ministerstva školstva .
- Termín na dodanie loga je 15.september 2018. Prihláška musí obsahovať grafický návrh.
- Odmena za vytvorenie loga je 150 Eur (vrátane DPH) a bude uhradená na základe dodaného predmetu výzvy a úhrada bude na faktúru.
- Adresa na zaslanie prihlášky s grafickým návrhom: prezident@sads.sk

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky