IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Elektronické hlasovanie Prezídia 17.9.2018

16. septembra 2018

Vážení členovia Prezídia SADS, 
V súlade s čl. 6 bod 13 Stanov SADS vyhlasujem elektronické hlasovanie, ktorého predmetom je vyslovenie súhlasu s návrhom uznesenia uvedeným v bodoch 1) Programu tohto elektronického hlasovania Prezídia SADS.
Program: 1) Schválenie oficiálneho loga Majstrovstiev Slovenska a Slovak National Shooting Team pre potreby reprezentácie SADS na medzinárodnom poli.
Vašu odpoveď na uvedené body programu, t.j. mail obsahujúci jednu z možností hlasovania a) až c) zašlite v termíne do 18.septembra 2018 do 12:00 hod. na e-mailovú adresu: prezident@sads.sk Poučenie:
Do počtu zúčastnených na tomto elektronickom hlasovaní Prezídia SADS sa nezapočítavajú členovia Prezídia SADS, ktorí sa v elektronickom hlasovaní nevyjadrili, t.j. nezvolili žiadnu z možností odpovede na položenú otázku (za, proti, zdržiavam sa).
V súlade s čl. 6 bod 12 stanov SADS je hlasovanie na základe plnomocenstva vylúčené.

Ing.Janette Haviarová
Prezident SADS

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky