IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Činnosť SADS vrámci legislatívnych zmien

12. decembra 2018

Vážení členovia SADS,

v súvislosti s pripravovanými legislatívnymi zmenami, ktoré nás v krátkom čase čakajú a to hlavne pripravovanou novelou zákona 190/2003 Z.z. Vás chceme informovať o našich postupných krokoch v prospech všetkých našich členov.

1. Dňa 11.3.2017 sme schválili na VZ nové Stanovy SADS aby sme zosúladili činnosť SADS so zákonom o športe č. 440/2015 Z.z.
2. Dňa 24.3.2018 na VZ sme schválili povinnosť všetkých klubov SADS upraviť svoje stanovy a zosúladiť svoju činnosť so Zákonom č.440/2015 Zz. v termíne do 15.8.2018.
3. Upravili sme činnosť a celú organizačnú štruktúru SADS v zmysle zákona o športe č. 440/2015 Z.z.
4. V Medzinárodnom meradle došlo k zmene vedenia IPSC kde sme podporili kandidáta Vitalya Kryuchina, ktorého hlavným cieľom bolo stať sa právoplatným členom GAISF (Global Association of International Sports Federations), predtým SportAccord (do roku 2017).
5. Podmienkou aby sa IPSC na Slovensku stálo uznaným športom je vstup IPSC do GAISF (Global Association of International Sports Federations). Posledné informácie, ktoré sme nedávno získali z vedenia IPSC sú, že vedenie IPSC vykonáva nevyhnutné kroky získať v roku 2019 status ,,pozorovateľa" v GAISF (Global Association of International Sports Federations), čo je prvým krokom k získaniu právoplatného členstva.

Všetky tieto kroky súvisia s víziou aby sa IPSC na Slovensku stálo uznaným športom a ďalšími krokmi sa SADS stala Národným športovým zväzom. Tieto cieľe sú dôležité aj z hľadiska pripravovaných legislatívnych zmien, kde by sme našim členom chceli zabezpečiť istotu ich ďalších športových aktivít vrámci IPSC disciplín.

Ing. Bystrík Zachar
1.Viceprezident SADS

link na GAISF: https://gaisf.sport/

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky