IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

LP/2018/884 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive

19. decembra 2018

Vážení členovia SADS,

pripojili sme sa aj my SADS k hromadným pripomienkam k novele zákona č. 190/2003 Z.z. Dnes je posledný deň, kedy môžete podporiť všetky hromadné pripomienky k návrhu zákona o zbraniach a strelive.
Našu pripomienku pripájam na priloženom linku:

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2018/884/hromadne-pripomienky/COO-2145-1000-3-3131456


Ďakujeme za hlasovanie a podporu.

Ing. Bystrík Zachar
1.Viceprezident SADS

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky