IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Členské poplatky na rok 2019

27. decembra 2018

Vážení predsedovia klubov, členovia,

rada by som Vám pripomenula, že na poslednom zasadnutí Valného zhromaždenia konaného dňa 24.3.2018 v Novom Meste nad Váhom sa schválili nasledujúce poplatky do SADS:

1. Členovia SADS:
- výška členského poplatku (regular, senior, lady) 40 € (úhrada do 31. 1.2019)

- výška členského poplatku (junior, supersenior) 20 € (úhrada do 31. 1.2019)

- výška členského poplatku pre členov Action Air sekcie 20 € (úhrada do 31. 1.2019)


2. Ročný klubový členský poplatok do SADS na rok 2019:
- výška poplatku 100 € (úhrada do 31. 1.2019)

3. Zoznam členov poslať emailom na prezident@sads.sk za koho uhrádzate platby


Ročný klubový členský poplatok do SADS na rok 2018 bol splatný vo výške 100 € do 30. apríla 2018.Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky