IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Zasadnutie Prezídia SADS

18. februára 2019

Vážení členovia Prezídia,
zvolávam zasadnutie Prezídia SADS na deň 25.02.2019 v pondelok o 18.00 hod. Konkrétne body programu budú oznámené. Adresa konania prezídia bude v priestoroch RDA s.r.o. na ul. Banská 6301, 915 01 v Novom Meste nad Váhom.
Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky