IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Informácie k zmenám v SADS.

18. februára 2019

Vážení členovia SADS,


       chcem Vás informovať o zmenách, ktoré nastali v SADS. V minulom roku došlo k zmene na mieste štatistu. Kde po dlhých rokoch práce štatistu Karla Šefranka, prevzal jeho miesto Filip Mikes.

      Za celé vedenie SADS sa chcem poďakovať Karolovi Šefrankovi, za jeho dlhoročnú obetavú prácu v prospech všetkých členov SADS a obzvlášť za jeho pomoc pri zaúčaní nového štatistu SADS.

      Tento rok Prezídium SADS schválilo nového admina stránky SADS, konkrétne Petra Hlavičku.

      Na stránke SADS sme doplnili zmeny na týchto postoch a pre uľahčenie orientovania sa členov SADS, koho v akej veci kontaktovať, sme pridali aj krátke informácie k jednotlivým orgánom a ich kompetenciám.


Ing. Bystrík Zachar
1.Viceprezident SADS

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky