IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Valné zhromaždenie SADS

25. februára 2019

Vážení členovia SADS,
na poslednom konanom Prezídiu SADS sa prerokoval a schválil termín zvolania Valného Zhromaždenia v zmysle schválených  Stanov SADS a zákona č.440/2015 Z.z. na deň 28.marec 2019.
Miesto konania: budova RDA, Banská ul, Nové Mesto nad Váhom,
Čas: 18.00 hod
Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky