IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Reprezentačné dresy Slovenskej reprezentácie – 2019 a 2020

16. marca 2019

Na poslednom zasadnutí Prezídia SADS, sa uznieslo prezídium na vyhlásenie súťaže o "Dizajn Reprezentačného dresu pre reprezentáciu SADS na roky 2019 a 2020". Podmienky: doručenie grafického návrhu (.jpg alebo .png) na email prezident@sads.sk do 30.4.2019.Odmena pre víťazný návrh: 100 Eur Prezídium rozhodne o víťaznom návrhu do 14.5.2019.
Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky