IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Výzva na dresy pre Rozhodcov

24. marca 2019

Vážení rozhdocovia,

v najbližšej dobe objednávame hromadne tričká pre nových RO, ktorí splnili podmienky získania počtu bodov počas rozhodovania na pretekoch podľa pravidiel IPSC.

Vyzývam všetkých záujemcov z radov starších RO, ktorí majú záujem o ďalšie tričko RO, aby poslali svoju žiadosť spolu s veľkosťou, počtom kusov, menom a priezviskom do termínu 14.apríl 2019 na emailovú adresu snroi@sads.sk. Zároveň do tohto termínu žiadam o úhradu 25 Eur/ks na účet SADS. (SK76 5600 0000 0048 2717 2001)

Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky