IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Karta RO

24. marca 2019

Vážení rozhodcovia,

v sekcii Download nájdete univerzálnu Kartu RO, ktorú viete použiť každoročne, len si napíšete správny rok.

Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky