IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Účasť na VZ SADS

25. marca 2019

Právo zúčastniť sa VZ SADS, ktorá sa bude konať 28.3.2019.

             

 Právo hlasovať sa priznáva oprávnenému zástupcovi Klubu SADS po dovŕšení 18 rokov.Ing. Bystrík Zachar
1.Viceprezident SADS

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky