IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Program zasadnutia Prezídia SADS 28.3.2019

26. marca 2019

Program:
1. Zahájenie prezídia
2. Prezentácia prítomných členov prezídia
3. Uznášaniaschopnosť prezídia
4. Schválenie programu, overovateľov a zapisovateľa
5. Prezentácia klubov uchádzajúcich sa o členstvo v SADS
6. Stav členskej základne k 31.12.2019 – podklad na VZ
7. WS Rifle 2019 vo Švédsku – zloženie reprezentácie a teamov
8. EHC 2019 v Srbsku – zloženie reprezentácie a teamov
9. Členstvo nových klubov v SADS – prerokovanie podmienok členstva (Ing. Bystrík Zachar – 1. Viceprezident SADS)
10. Záver

Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky