IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Handbook SNROI 2019

17. apríla 2019

Vážený priatelia,
na stránky SADS bol pridaný organizačný predpis SNROI, "Handbook SNROI 2019" schválený Valným zhromaždením konaným 28.marca 2019 v Novom Meste nad Váhom. Všetkým členom SADS ale najmä našim váženým rozhodcom a členom SNROI doporučujem viac či menej  ;-) podrobné oboznámenie sa s týmto dokumentom ktorý je smerodatným záväzným predpisom pre výkon činností v pôsobnosti SNROI.

S pozdravom D.V.C.

Jj. Kišš, Prezident SNROI

[0.12 kB]
Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky