IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Elektronické hlasovanie Prezídia SADS.

12. júna 2019

V súlade s čl. 6 bod 13 Stanov SADS vyhlasujem elektronické hlasovanie, ktorého predmetom je vyslovenie súhlasu s návrhom uznesenia uvedeným v bode 1) až v bode 5) programu tohto elektronického hlasovania Prezídia SADS.
Program:

1) Hlasovanie o kvalifikácii na EHC 2019 v Srbsku (podľa kvalifikačnej tabuľky predloženou Viceprezidentom pre reprezentáciu Dušanom Kubicom)
a) za
b) proti
c) zdržiavam sa

2) Hlasovanie o výbere víťaza súťaže o dizajn a výrobu reprezentačného dresu SADS na roky 2019-2020 (podľa priložených prihlásených grafických dizajnov):

Možnosti hlasovania za návrh č. 1:a) zab) protic) zdržiavam sa
Možnosti hlasovania za návrh č. 2: a) za b) proti c) zdržiavam sa
Možnosti hlasovania za návrh č. 3 a) za b) proti c) zdržiavam sa
Možnosti hlasovania za návrh č. 4: a) za b) proti c) zdržiavam sa
Možnosti hlasovania za návrh č. 5: a) za b) proti c) zdržiavam sa
Možnosti hlasovania za návrh č. 6: a) za b) proti c) zdržiavam sa

3) Hlasovanie o pridelení slotu mimo poradia v kvalifikácii na  EHC 2019 Srbsko členovi SADS Pavlovi Ženčárovi ml. 
a) za
b) proti
c) zdržiavam sa

4) Hlasovanie o vyslaní Viceprezidenta SADS Dušana Kubicu do prematchu preteku EHC 2019 Srbsko.
a) za
b) proti
c) zdržiavam sa

5) Hlasovanie o Projekte implementácie systému ochrany osobných údajov podľa požiadaviek GDPR a zákona č.18/2018 Z.z. - výber dodávateľa podľa predložených cenových ponúk. 

Možnosti hlasovania za AKVY BUSINESS s.r.o.  :a) za b) proti c) zdržiavam sa
Možnosti hlasovania za TOMIRA s.r.o.    a) za b) proti c) zdržiavam sa

Vašu odpoveď na uvedené body programu, t. j. mail obsahujúci jednu z možností hlasovania a) až c) zašlite v termíne do 13.júna 2019 do 18:00 hod. na e-mailovú adresu: prezident@sads.sk

Poučenie:
Do počtu zúčastnených na tomto elektronickom hlasovaní Prezídia SADS sa nezapočítavajú členovia Prezídia SADS, ktorí sa v elektronickom hlasovaní nevyjadrili, t. j. nezvolili žiadnu z možností odpovede na položenú otázku (za, proti, zdržiavam sa). V súlade s čl. 6 bod 12 stanov SADS je hlasovanie na základe plnomocenstva vylúčené.

Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky