IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Školenie inštruktorov bezpečnosti streľby z pištole Level 2

01. septembra 2019

Vážení členovia a sympatizanti,


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby vyslala v dňoch 27. - 29. Augusta 2019 na školenie inštruktorov bezpečnosti streľby z pištole Level 2 nášho člena Ing. Františka Blahu. Dané školenie organizovala MISSIA (Master Shooting Safety Association) a konalo sa na strelnici v Belehrade, Srbsko.
Prvý deň prebiehala teoretická príprava a výučba v interiéri. Druhý a tretí deň už praktická časť bola priamo na strelnici, kde sa preberali metódy výučby bezpečnej streľby. Počas kurzu si účastníci vymieňali poznatky a skúsenosti s inštruktormi z celého sveta.
Kurz bol zakončený streleckými testami, kde každý uchádzač musel preukázať, či spĺňa streleckú výkonnosť aby sa mohol stať certifikovaným MISSIA Trénerom. Všetky podmienky náš člen splnil a tak po certifikáte inštruktora streľby z pištole a pušky, sa stal aj trénerom pre pištoľ.
Zároveň v Belehrade absolvoval aj inštruktorské skúšky pre brokovnicu a stal sa certifikovaným MISSIA Inštruktorom pre brokovnicu.


Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky