IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

EUROPEAN HANDGUN CHAMPIONSHIP 2019

17. septembra 2019

Vážení členovia,

EUROPEAN HANDGUN CHAMPIONSHIP 2019 v Srbsku sa skončil pre našu krajinu výnimočne úspešne a naši športoví strelci získali nasledujúce umiestnenia:

1. miesto SHOOT OFF - Production Senior - Marián Vyšný
1. miesto SHOOT OFF - Production Optic Light - Marián Fedor
1. miesto Production Senior - Marián Vyšný
1. miesto Production Optic Senior - Ján Pavlík
1. miesto Production Optic Light - Marián Fedor

2. miesto Production Senior - Ján Pálka
2. miesto Production Senior Team - Marián Vyšný, Norbert Michalák, Ján Pálka
2. miesto Production Optic Team - Ernest Nagy, Andrej Hrnčiarik, Ivan Barančík, Pavol Ženčár

3. miesto Production Optic - Andrej Hrnčiarik

Všetkým víťazom a zúčastneným srdečne blahoželám za celú Slovenskú Asociáciu Dynamickej Streľby.

Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky