IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Aktuálne informácie zo 43. zasadnutia Valného zhromaždenia IPSC v Srbsku

21. septembra 2019

Vážení členovia SADS,

rád by som Vás informoval o schválených bodoch zo 43. zasadnutia IPSC, ktoré sa uskutočnilo v hoteli Holiday Inn v Belehrade, v Srbsku dňa 7.9.2019.

Na zasadnutí, ktoré tento rok hostili autority z regiónu IPSC Srbsko, sa zúčastnili zástupcovia regiónov zo všetkých kontinentov, aby si vypočuli oznámenia o najväčších úspechoch predchádzajúceho roka a prediskutovali budúci rozvoj IPSC.

Valné zhromaždenie IPSC prijalo finančnú správu a vyúčtovanie za roky 2017 a 2018. Valné zhromaždenie IPSC hlasovaním ako audítora pre finančný rok 2019 poverilo firmu PwC.
Výsledky hlasovaní o IPSC Regiónoch Regióny Mexika a Kórejskej Republiky boli finálne akceptované ako členovia konfederácie IPSC. Región Svazijska, ktorý bol dočasne akceptovaný v roku 2018 na jeden rok definitívne nebol akceptovaný ako IPSC región. Zhromaždenie víta novo akceptované Regióny a želá im veľa úspechov.

Výročné hodnotenie stavov regiónov Podľa výsledkov sa najlepšími IPSC regiónmi stali: Filipíny (Prvé miesto) Rusko (Druhé miesto) Nemecko (Tretie miesto)

Správa o žiadosti o členstvo v GAISF

Žiadosť IPSC bola akceptovaná.
V Máji 2019 sa s podporou IPSC Austrália zúčastnila delegácia IPSC na zhromaždení SportAccord v Gold Coast v Austrálii. IPSC sa zúčastnilo rokovania s Viceprezidentom Svetovej asociácie medzinárodných športových federácií (GAISF) Stephenom Foxom. Uskutočnilo sa niekoľko stretnutí s funkcionármi Medzinárodného olympijského výboru (IOC).

Správa MISSIA

IPSC Prezident p. Vitaly Kryuchin odprezentoval správu o vývoji Zduženia MISSIA a poznamenal, že asociácia inštruktorov sa rozvíja a ukazuje svoju efektivitu. V rokoch 2018-2019 sa uskutočnilo 25 seminárov Združenia MISSIA úrovne Level I a Level II: seminárov sa zúčastnilo 384 ľudí bolo menovaných 42 MISSIA Direktorov
MISSIA je zastúpená v 64 Regiónoch

Vízia, Misia a Ciele IPSC 43. Valné zhromaždenie IPSC prijalo nasledujúcu IPSC Víziu, Misiu a Ciele:

Vízia Streľba podľa pravidiel IPSC je uznávaná ako najviac zaujímavá, najnáročnejšia, vysoko kvalifikovaná a najbezpečnejšia streľba na svete.
Misia Udržiavať, zlepšovať a propagovať športovú IPSC streľbu a pestovať na celom svete bezpečné a rekreačné použitie strelných zbraní osobami dobrého charakteru.
Ciele Ďalej rozvíjať streľbu IPSC ako svetový šport Dosiahnuť a zabezpečiť medzinárodné uznanie vládami a mimovládnymi organizáciami, ako sú GAISF a IOC.
Zabezpečiť, aby boli IPSC Ústava a Súťažné pravidlá IPSC pre organizovanie národných a medzinárodných súťaží v súlade so súčasnými medzinárodnými normami.
Rozvíjať nové regióny IPSC a zvyšovať regionálne členstvá.
Rásť a rozvíjať budúce zdroje sponzorstva, partnerstva a patronátu.
Zvýšiť všetky mediálne aktivity.
Registrovať a udržiavať vlastnícke práva duševného vlastníctva IPSC.
Zachovať antidopingové pravidlá a politiky v súlade so Svetovou Antidopingovou Agentúrou (WADA).
Ďalej rozvíjať súťaže Zvyšovať počet a zároveň kvalitu súťaží na všetkých úrovniach.
Stanoviť medzinárodné minimálne normy pre strelnice určené na IPSC.
Ďalej rozvíjať športovcov a funkcionárov Udržiavať medzinárodné minimálne štandardy pre všetkých funkcionárov IPSC pretekov. Zvýšiť počet a udržať kvalifikovaných funkcionárov IPSC pretekov.
Zriadiť medzinárodný systém uznávania pre všetkých športovcov IPSC.
Zriadiť a udržiavať celosvetový program pre mládež.
Podporovať rodovú rovnosť a rovnosť v športe.
Zriadiť a rozvíjať Združenie MISSIA.

Dodatky pravidiel

Výklady súťažných pravidiel streľby podľa IPSC – Január a Apríl 2019, tak ako sú zverejnené na stránkach IPSC boli schválené rozhodnutím 43. Valného zhromaždenia IPSC.
Rozhodnutím 43. Valného zhromaždenia IPSC a v súlade s Ústavou IPSC boli všetky interpretácie a zmeny a doplnenia súťažných pravidiel IPSC odložené na nasledujúce Valné zhromaždenie IPSC v Thajsku, ktoré sa uskutoční 27. novembra 2020, počas Handgun World Shoot XIX.
Manuál IROA , ktorý bol distribuovaný do regiónov (vydanie IROA z januára 2019), bol prijatý štyridsiatym tretím valným zhromaždením.

Aktualizácia súťaží

2020 Handgun World Shoot XIX update (Pattaya, Thailand)
Strelivo môžu byť dovezené, ale momentálne nemôže byť doručené nákladnou dopravou. Pre-Match: 23. - 25. novembra Main Match: 29. novembra - 4. decembra
2021 African Handgun Championship (South Africa)
2021 Action Air World Shoot II (Sochi, Russia) V apríli 2020 IPSC Rusko zorganizuje Národný pohár a vyzve všetky Regióny a ich športovcov, aby sa zúčastnili tohto preteku.
2021 Far East Asia Handgun Championship (Vientiane, Laos)
2021 Pan-American Handgun Championship (Asuncion, Paraguay)
2021 Shotgun World Shoot IV (Thailand):
Športovci si môžu doviezť so sebou muníciu, ale taktiež existuje možnosť poslať muníciu nákladnou dopravou. Miesta konania súťaží

V roku 2019 Valné zhromaždenie rozhodlo, že:

2021 PCC a Mini-Rifle World Shoot I budú hostiť USA.
2022 European Handgun Championship bude hostiť Grécko.

Názor Valného zhromaždenia IPSC štyridsiateho tretieho je taký, že v Divízii Štandard pre Pištoľ a Revolver, zákaz kompenzátorov sa vzťahuje len na kompenzátory s portami a nie na hlavňové závažia. Podrobnosti budú určené Výkonnou Radou.
Štyridsiate štvrté Valné zhromaždenie IPSC sa bude konať v Thajsku 27. novembra 2020 za priebehu Handgun World Shoot XIX.

Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky