IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Zasadanie Prezídia SADS

22. októbra 2019

Vážení členovia Prezídia SADS,

zvolávam zasadnutie Prezídia SADS na deň 23.11.2019 v sobotu o 13.00 hod v Nitre.

Miesto: Zlatá sviňa v priestoroch Amfiteátra Nitra
Program: bude upresnený


Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky