IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

KVALIFIKAČNÉ PRETEKY pre WS PCC 2020

09. decembra 2019

Vážení členovia SADS,


dňa 23.11.2019 Prezídium SADS schválilo nominačné preteky na WS PCC 2021 Florida.

KVALIFIKAČNÉ PRETEKY pre WS PCC 2020
Koeficient preteku [k]:

Arsenal Cup 2020, 1 [k]
Rebels Trophy 2020, 2 [k]
Czech National Championship h. 2020, 2 [k]
Slovak Open 2020, 2 [k]

Bližšie podmienky účasti na WS PCC, budú zverejnené v krátkom čase na stránke SADS.

Ing. Bystrik Zachar
Prezident SADS

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky