IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Výzva na obsadenie miesta PR manažér

05. januára 2020

Vážení členovia SADS,


zverejňujem výzvu na doplnenie tímu na obsadenie miesta PR manažéra SADS.
Žiadam záujemcov o túto dôležitú pozíciu v SADS, aby v termíne do 15.1.2020 do 24.00 hod. zaslali na e-mailovú adresu: prezident@sads.sk svoju prihlášku s uvedením mena, priezviska a tel. kontaktu.

V prípade Vášho záujmu o danú pozíciu Vám upresním konkrétnu náplň práce a požiadavky na funkciu PR manažéra.

Prezident SADS
Ing. Bystrík Zachar

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky