IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

EDIT- Miesto-:Regionálne stretnutia Predsedov klubov SADS

30. januára 2020

Vážení predsedovia klubov,

     dňa 7.2.2020 o 18.00 hod v Kolibe na Uhlisku, Mičinska cesta 4158, Banská Bystrica sa uskutoční pracovno-neformálne stretnutie predsedov a zástupcov klubov SADS z oblasti stredného Slovenska. Chcem Vás požiadať, aby ste z organizačných dôvodov, svoju účasť potvrdili Jurajovi Kišovi na e-mail juro@meb.sk alebo snroi@sads.sk. Konkrétne miesto stretnutia upresníme, podľa počtu nahlásených zástupcov klubov.

Postupne pripravujeme ďalšie informatívne stretnutia predsedov a ich zástupcov v jednotlivých regiónoch Slovenska.

Ďalšie stretnutie koordinuje Dušan Kubica a konať sa bude 31.1. 2020 v sidle RDA, Banská 6301, Nové Mesto nad Váhom.

Termín pre východné Slovensko včas zverejním.

V prípade, že Vám nejaký termín nevyhovuje, môžete sa zúčastniť aj iného termínu v inom regióne.
Nepotrebujete žiadne poverenia, splnomocnenia ani iné náležitosti.

Hlavným bodom programu, bude budúcnosť fungovania SADS v krátkodobom a dlhodobom horizonte a informovanie Vás predsedov klubov o konkrétnych krokoch, ktoré vedenie SADS podniklo a pripravuje, aby sme sa poctivo pripravili na nastávajúce náročné obdobie, pre celú streleckú komunitu.
Budem Vás informovať aj o povinnostiach, ktoré musia plniť športové organizácie a kluby v rámci SADS.

V prípade, že máte záujem o moju účasť na Vašich členských schôdzach klubov, z dôvodu informovanosti Vašich členov, kontaktujte ma prosím na prezident@sads.sk. Skúsime nájsť vzájomne vhodný termín.Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky