IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Regionálne stretnutia Predsedov klubov SADS

14. februára 2020

Vážení predsedovia klubov,

dňa 19.2.2020 o 17.00 hod v priestoroch reštaurácie Master Pub Zuzkin park 6, Košice sa uskutoční pracovno-neformálne stretnutie predsedov a zástupcov klubov SADS z východného Slovenska.
Chcem Vás požiadať, aby ste z organizačných dôvodov, svoju účasť potvrdili na e-mail prezident@sads.sk. Na stretnutie nepotrebujete žiadne poverenia, splnomocnenia ani iné náležitosti.
Hlavným bodom programu, bude budúcnosť fungovania SADS v krátkodobom a dlhodobom horizonte a informovanie Vás predsedov klubov o konkrétnych krokoch, ktoré vedenie SADS podniklo a pripravuje, aby sme sa poctivo pripravili na nastávajúce náročné obdobie, pre celú streleckú komunitu. Budem Vás informovať aj o povinnostiach, ktoré musia plniť športové organizácie a kluby v rámci SADS.
V prípade, že máte záujem o moju účasť na Vašich členských schôdzach klubov, z dôvodu informovanosti Vašich členov, kontaktujte ma prosím na prezident@sads.sk. Skúsime nájsť vzájomne vhodný termín.

Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky