IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Odporúčanie ohľadne športovej činnosti

19. marca 2020

Vážení členovia SADS,

v súvislosti s prijatými opatreniami ústredného krízoveho štábu SR  zverejňujem členom SADS a streleckej komunite "Odporúčanie ohľadom športovej činnosti" , ktoré sme obdržali z Ministerstva školstva VVaŠ SR.
 
Usmernenie sa týka hlavne otázok, či je možné výkonávať športový tréning a tiež obmedzenia, ktoré platia. 
 
Na záver ešte v prílohe neprehľiadnite! Je nevyhnutné sa riadiť rozhodnutiami krízovch tábov jednotlivch miest a obcí, kde je portová innosť vykonávaná.
 

Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS

[0.12 kB]
Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky