IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Návrh Disciplinárneho poriadku SADS

21. marca 2020

Vážení členovia SADS,

v prílohe zverejňujem návrh Disciplinárneho poriadku SADS. Disciplinárny poriadok vypracovala pracovná skupina pod vedením Miloslav Čisláka. Prípravou základného návrhu bol Prezidentom SADS poverený Martin Likavec. DP prešiel pripomienkami Prezidenta SADS, členov Prezídia SADS a v termíne do 10.3.2020 mohli spripomienkovať návrh DP predsedovia klubov.Prezident SADS predloží návrh DP na schválenie na najbližšej konnanom VZ SADS.

Ing.Bystrík Zachar
Prezident SADS

[0.12 kB]
Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky