IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Usmernenie Ministerstva školstva pre športové organizácie

07. apríla 2020

Vážení predsedovia klubov a členovia SADS,


na základe Vašich otázok, ktoré dostávam Vás chcem informovať, že posledné z nariadení, ktoré som publikoval na stránke SADS, zakazuje používanie športovej infraštruktúry podľa §3 písm. o) zákona o športe č.440/2015 Z.z. . Nie je povolené ani v prípade používania otvoreného športového zariadenia, za účelom prípravy športovca na súťaž v individuálnej príprave. Platí to aj na otvorené strelnice.
Snahy dotknutých organizácií sú, aby vláda uvoľnila podmienky prípravy športovcom, pri individuálnej príprave na otvorených športoviskách. V prípade zmien alebo uvoľnenia týchto nariadení Vás budem informovať.

Ing. Bystrik Zachar
Prezident SADS

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky