IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Medzinárodný deň športu

07. apríla 2020

Vážení členovia SADS,

dátum 6. apríla vysvetľuje skutočnosť, že v roku 2002 delegáti na 55. zasadnutí Svetového zdravotníckeho zhromaždenia, čo je orgán Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), povzbudili v rezolúcii WHA 55. 23 členské štáty, aby sa každý rok slávil jeden deň s mottom Pohybom ku zdraviu. WHO tým chcela poukázať na význam športu, telesnej výchovy a fyzických aktivít pre zdravie každého človeka. Od roku 2003 začali viaceré občianske spoločnosti využívať termín 6. apríla na organizovanie „Svetového dňa telesnej výchovy“.

☑️ Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov (VZ OSN) v auguste 2013 v rezolúcii A/RES/67/296 vyhlásilo 6. apríl za Medzinárodný deň športu za rozvoj a mier. Od roku 2014 sa pripomína v mnohých štátoch sveta.

☑️ OSN považuje šport a športové hry za ľudské práva, ktoré treba dodržiavať a uplatňovať všade na svete.

☑️ Všetci športoví strelci veríme, že legislatívne zmeny, ktoré nás čakajú v oblasti držby strelných zbraní, nebudú obmedzovať náš nádherný šport.

Ing.Bystrik Zachar
Prezident SADS

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky