IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Správa Prezidenta SADS

17. júla 2020

Vážené Valné Zhromaždenie, členovia SADS,

za posledný rok sme zrealizovali obrovské množstvo aktivít a krokov, ktoré našu Slovenskú Asociáciu Dynamickej Streľby vyzdvihlo vo veľmi dobrom obraze medzi streleckou a nestreleckou verejnosťou. Sme športové združenie, ktoré je už pozitívne vnímané aj na poli boja za všetkých športových strelcov, sympatizantov aj nečlenov SADS.
Vysoké nároky, ktoré sú kladené na cestu, ktorou sa SADS vybrala a to profesionalizáciu športu a fungovanie podľa zákona o športe č. 440/2015 Z. z. a taktiež získanie postu „Pozorovateľ“ v medzinárodnom športovom združení GAISF, prirodzene vytvárali požiadavky na prípravu a plnenie postupných krokov a tvorbu množstva agendy, ktorá je nutná pre uznanie nášho športu IPSC vo svete a v Slovenskej republike.

Z oblasti legislatívnej sme podpísali zmluvu so spoločnosťou, ktorá nám pripravila GDPR pre potreby SADS. Účtovníctvo a dôležité dokumenty Slovenskej Asociácie Dynamickej Streľby sú po rokoch fungovania SADS uložené v Registratúre so zazmluvnenou spoločnosťou, ku ktorým ma prístup okrem štatutára SADS aj Predseda Kontrolnej Komisie.

Vzhľadom k dôležitým prioritám dlhodobého plánu stať sa uznaným športom na Slovensku, prioritne sme riešili množstvo operatívy a prípravných dokumentov, ktoré sú dôležitou súčasťou každej športovej asociácie. Tím pracovnej skupiny pod vedením Miloslava Čisláka v zložení Martin Likavec a Ján Pavlík vypracoval Disciplinárny poriadok.
Vypracovali a pripravili sme pod vedením Dušana Kubicu Ranking a Štatút reprezentanta. Dotiahli sme do finálnej podoby Prestupový poriadok, ktorý pripravil a predložil Marek Béreš a spripomienkoval ho Prezident SADS a Prezídium SADS , ktoré ho následne aj schválilo.
Najdôležitejší pripravený ekonomický dokument v histórií SADS, je návrh zmien poplatkov SADS pre rok 2020/2021, ktorý by mal byť impulzom pre pozitívnu budúcnosť SADS.
V roku 2020 sme zažiadali o viacero dotácií na základe výziev Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu o poskytnutí finančných prostriedkov v oblasti športu podľa výzvy F-2020-DOT01, z ktorých sme získali po rokoch najväčšiu dotáciu v sume 12 349 Eur na Rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa zákona č. 440/2015 Z. z. Na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu sú vyhlásené v súvislosti COVID 19 ďalšie nové výzvy, ktoré sa snažíme úspešne dotiahnuť.

Rok 2019 bol z hľadiska úspešnosti reprezentácie doposiaľ najúspešnejší. Zhodnotím Majstrovstvá Európy v pištoli v Srbsku:
1. miesto SHOOT OFF - Production Senior - Marián Vyšný
1. miesto SHOOT OFF - Production Optic Light - Marián Fedor
1. miesto Production Senior - Marián Vyšný
1. miesto Production Optic Senior - Ján Pavlík
1. miesto Production Optic Light - Marián Fedor
2. miesto Production Senior - Ján Pálka
2. miesto Production Senior Team - Marián Vyšný, Norbert Michalák, Ján Pálka
2. miesto Production Optic Team - Ernest Nagy, Andrej Hrnčiarik, Ivan Barančík, Pavol Ženčár
3. miesto Production Optic - Andrej Hrnčiarik
Zaujímavé umiestnenie mal aj najmladší člen reprezentácie Pavol Ženčár, ktorý sa umiestnil na 9. mieste v divízii Production Optics v kategórii Overall.

Majstrovstvá sveta v puške v Švédsku získal Ernest Nagy 1. miesto v divízií Semi-Auto Open - Senior. Veľmi pekné umiestnenie získal takisto Ján Pálka, ktorý sa v kategórii senior umiestnil na 4.mieste. Team Open Semi Auto na 8. mieste v kategórii Overall.

Šampionát AustralAsia 2019 pre našich strelcov znamenal pekné umiestnenia:
1. miesto Production Senior: Nórbert Michalák
2. miesto Production Optics Senior : Ernest Nagy

Z oblasti financií dodržiavame dlhodobo prebytkový rozpočet, aby sme mohli spustiť reorganizáciu fungovania SADS, čo by malo byť pozitívnym impulzom do ďalšieho smerovania našej asociácie.

V SNROI v súčasnosti evidujeme 95 národných členov - 15 ARO, 52 RO, 23 CRO a 5 RM, (+9 SO). Z tohto počtu je zároveň 7 členov IROA. V rámci programu FApRO (Prvá pomoc poskytovaná Range Officer-om priamo na situácii) prebehli 4 výukové certifikované školenia 61 RO a to v Novom Meste nad Váhom, na Zemplínskej Šírave, v Rimavskej Sobote a v Banskej Bystrici. Spolu s osobami, ktoré obdobným školením disponovali, máme spolu 67 členov SNROI kvalifikovane pripravovaných v poskytovaní Prvej pomoci.

Počas roka sa zorganizovalo 6 pištoľových pretekov úrovne L3 – Bathory Cup, Mosquito Handgun Match, Arsenal Cup, Rebels Trophy, Slovak Open, Danube Cup. Puškové L3 preteky sa zorganizovali len 2 – RDA Rifle Match 2019 a RDA Rifle Autumn Match 2019. Organizátormi L1 – L3 pretekov za uplynulý rok boli nasledovné kluby: RDA, ŠSK Artemis Zvolen, ŠSK Magnum, Triton, ŠK Patriot Trnava, SK Hodkovce, ŠSK RH Shooting academy, JPS Snina – Humenné, KSSK Komárno, SKAR-NT, KRK, TAAŠ Mlynica, ŠSK Pribylina, Arsenal SC.
SADS sa stala signatárom iniciatívy „Spoločné vyhlásenie a výzva“, ktorá sa angažuje proti plánovanému úplnému zákazu streliva s oloveným jadrom a rybárskych oloviek. V rámci pripravovaných legislatívnych zmien a príprave zákona o zbraniach a strelive som oslovil erudovaných odborníkov v oblasti legislatívy, aby nám pomohli hájiť naše práva v oblasti držby palných zbraní a môj pracovný tím budú tvoriť aktívni sudcovia alebo erudovaní právnici.

Na záver sa chcem poďakovať môjmu tímu Prezídia SADS, za ich množstvo obetavej práce v prospech SADS a ďalším členom asociácie, ktorí nám aktívne pomáhajú v našej vízii modernej športovej asociácie.

Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky