IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

FApRO+Príprava k Semináru SNROI Level I Nové Mesto nad Váhom. 01.08.2020

23. júla 2020

Vážený priatelia,
chcem poukázať tým RO ktorý doposiaľ neabsolvovali kurz Prvej Pomoci- FApRO, že v rámci seminára RO Level 1 v priestoroch RDA na Banskej ulici v Novom Meste nad Váhom sa kurz FApRO začína v sobotu 01.08.2020 o 08.00 ráno v priestoroch učebne.
Momentálne ešte máme nejaké voľné kapacity. Cena kurzu zostáva rovnaká, 10,-€ /osoba splatné na mieste. Materiál potrebný k štúdiu obdržíte na mieste. Záujemci prosím hláste sa na snroi@sads.sk alebo sms u mňa.

Seminár RO Level 1 má tak isto cca 5 voľných miest a touto cestou chcem poprosiť záujemcov aby zbytočne neváhali nakoľko v tom ďalšom seminári už zrejme bude dopyt prevyšovať ponuku ;-).
Samotný seminár začne v sobotu 01.08.2020 ráno o 7.00 prezentáciou pred kurzom Prvej Pomoci FApRO.
Cena seminára je 35,-€ a poprosím ju poslať na účet SADS a priniesť doklad o úhrade (najmä v prípade úhrady 30.7.) spolu s vyplnenou Prihláškou do kurzu RO, overenou a podpísanou predsedom vášho klubu SADS.
Záujemci hláste sa na snroi@sads.sk a poprosím láskavo pripojiť aj sken vašej prihlášky, samozrejme opečiatkovanej vaším klubom s podpisom pána Predsedu.
Obratom obdržíte ďalšie pokyny.

S pozdravom D.V.C.
Juraj Kišš


Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky