IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Výzva na organizovanie Majstrovstiev Slovenska na rok 2021

29. augusta 2020

Vážení predsedovia klubov,

žiadam predsedov klubov, ktorí majú záujem o organizovanie pretekov Majstrovstiev Slovenska v roku 2021, aby mi zaslali svoje žiadosti na e-mail: prezident@sads.sk v termíne do 4.9.2020.

Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky