IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Schválené dotácie

10. septembra 2020

Vážení členovia SADS,


podarilo sa nám na Ministerstve školstva úspešne dotiahnuť ďalšie dotácie na sumu 20 500 € na národné športové projekty. Čerpanie dotácie bude v súlade s uzavretou zmluvou a rozpočtových opatrení Ministerstva financií SR a zákona o športe č. 440/2015 Z. z.
Tento rok sa vedeniu SADS podarilo úspešne dotiahnuť žiadosti na sumu 32 849 € pre potreby SADS.

Každý člen SADS tieto naše aktivity pocíti už tento rok na schválenom znížení členského do SADS na 15 €.

Ďakujem všetkým za podporu a som presvedčený, že postupne splníme všetky naše ciele. Členstvo v SADS znamená, že ste aj členom medzinárodnej športovej organizácie, ktorá sa bude aktívne podieľať pri obhajobe práv nás športových strelcov.

Ing. Bystrik Zachar
Prezident SADS

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky