IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Organizovanie pretekov od 1.10.2020

04. októbra 2020

Vážení organizátori pretekov,

posielam Vám základne informácie pre organizovanie športových podujatí platné od 1.10.2020.

Chcem Vás požiadať aby ste súťaže  plánovali v týchto požiadavkách UVZ. Je to veľká zodpovednosť na organizátorovi a v prípade, že budete chcieť poradiť v tejto veci, môžete má priamo kontaktovať rád Vám pomôžem. Pripravte sa na možné kontroly štátnych orgánov, pri organizovaní športových podujatí.
Držím prsty a prajem veľa pozitívnej energie v tejto pre šport neľahkej dobe.

Podmienky organizovania súťaži :

Hromadné podujatia bude možné organizovať do 50 osôb - vrátane organizátorov. Konzumácia nápojov a jedál je zakázaná.

V prípade kultúrnych alebo športových podujatí platí, že ak počet osôb vystupujúcich v mene organizátora (napríklad účinkujúci, športovci, organizačný tím) presiahne počet 50, podujatie sa môže uskutočniť, avšak bez prítomnosti obecenstva.

Výnimku z týchto zákazov majú hromadné podujatia, ktorých všetci účastníci budú v čase začiatku hromadného podujatia mať negatívny výsledok RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného v krajinách EÚ na ochorenie COVID-19, ktorý nie je starší ako 12 hodín po obdržaní výsledku. Takéto hromadné podujatia musia byť ohlásené na regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom. Je nutné nahlásiť presný čas a miesto jeho konania. Pokiaľ sú uvedené podmienky splnené, je na takomto hromadnom podujatí možné podávať a konzumovať jedlá a nápoje.

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky