IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Návrh novely zákona o Zbraniach a strelive LP/2020/ 464

17. októbra 2020

Vážení členovia SADS a naši sympatizanti,

chcem Vás informovať, že aktuálne problémy, ktoré riešime v rámci opatrení a pandémie Covid 19 aj v našej asociácií, nebude to najdôležitejšie v tomto roku. Máme tu návrh novely zákona o Zbraniach a strelive LP/2020/ 464. Slovensko sa vybralo cestou zapracovania požiadaviek, ktoré boli schválené dňa 26.1.2017, kedy prebehlo hlasovanie parlamentného výboru Európskeho parlamentu IMCO o návrhu zmeny Smernice EP a Rady č. 91/477/EHS o kontrole získavania a vlastnenia zbraní.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017L0853&from=ES

Už teraz je zrejmé, že celú našu komunitu čakajú reštrikcie v držbe zbraní. Vôbec to nie je pozitívna informácia. Reštrikcie a obmedzenia z dielne EK/EP sa začnú postupne bezvýhrad preberať aj do Slovenskej legislatívy. Pripravované reštrikcie, obmedzovanie slušných a bezúhonných občanov, športových strelcov  alebo držiteľov ZP, už tento rok zacítili napríklad poľovníci ( zákaz používania olova v mokradiach) a to je len začiatok postupných krokov v obmedzeniach v celej našej streleckej komunite.
Je dôležitý čas sa zamyslieť čo ďalej, nikto to za nás nebude riešiť !!!

Pripájam link na predložený návrh:

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2020/464?fbclid=IwAR3cZJ6KBKnxChZ0oeRHmTvUM3dznTZdy2Uc9jKIFpw-Ocsy4a7AIFzaY5g

Chcem požiadať našich členov a sympatizantov, ktorí majú záujem podieľať sa na pripomienkovaní návrhu zákona, aby mi v termíne do 20.10.2020 zaslali Vaše námety a pripomienky na email prezident@ sads.sk. Už celý týždeň tvrdo pracujem so svojím tímom a rád privítam akúkoľvek aktivitu a podporu z Vašej strany.
Žiaľ, súčastna vláda popri opatreniach Covid19, pripravuje zapracovať schválené reštrikcie schválené EP do zákona a my máme poslednú možnosť sa zmobilizovať a obhájiť svoje záujmy športových strelcov a slušných legálnych držiteľov zbraní.

Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky