IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Aktuálne informácie

18. novembra 2020

Vážení predsedovia klubov a členovia SADS,

rád Vás informujem, že koncepčné zmeny ktoré sme naplánovali a následne aj schválili na VZ SADS, postupne aj realizujeme. Vo vedení SADS je náš záujem, aby tieto zmeny pocítili aj naši radoví členovia SADS a vytvorili sme fungujúcu asociáciu pre nás všetkých.

V najbližších dňoch všetci predsedovia klubov už obdržali resp. obdržia vrátené členské poplatky už za rok 2020. Je na Vás v kluboch, ako využijete tieto finančné prostriedky. Od budúceho roka budeme všetci platiť členské poplatky do SADS v sume 15 € za člena. Čo je ešte podstatnejšie je náš skutočný záujem podporovať hlavne nastávajúcu generáciu mladých strelcov a hľadať si cestu k podpore juniorov. Práve preto sme pre juniorov a Action Air znížili členský poplatok na symbolických 5 € ročne.

To by sme si nemohli dovoliť, ak by sme zodpovedne nepristupovali k narábaniu s financiami a to už od pôsobenia môjho predchodcu Ing. Janette Haviarovej.

Samozrejme neobišli sme ani odmeny pre našich reprezentantov, za ich vynikajúce výsledky v roku 2019 a všetci reprezentanti, ktorí si v stanovenom termíne vyúčtovali prípravu, tak sa tešia s prerozdelených odmien v hodnote 8000 €. Je to aspoň symbolické, poďakovanie, za ich vynikajúce výsledky a vzornú reprezentáciu Slovenska.

Som presvedčený, že tieto kroky vedenia SADS, nájdu pozitívnu odozvu aj u našich budúcich členov, ktorí rozšíria naše rady už v roku 2020.

Ing. Bystrik Zachar
Prezident SADS

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky