IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Podpora juniorov SADS

27. novembra 2020

Vážení členovia SADS,

v rozpočte na rok 2020 sme schválili podporu pre juniorov v rámci SADS v hodnote 1000 €. Pripravujeme aj ďalšie podporné aktivity pre rozvoj nášho športu, ktoré budú úzko spojené a naviazané na rozvoj novej generácie športových strelcov.  O týchto aktivitách Vás budem v krátkom čase informovať.

Žiadam predsedov klubov, trénerov nádejných juniorov, ktorí majú záujem sa uchádzať o túto podporu zo SADS, aby v termíne do 30.11.2020 zaslali predmetnú žiadosť Dušanovi Kubicovi Viceprezidentovi pre reprezentáciu na e-mail: kubica.dusan@gmail.com v tvare:

MENO PRIEZVISKO
DÁTUM NARODENIA

Zoznam pretekov na ktorých sa zúčastnil v roku 2020 + jednotlivé umiestnenia.

Informačný e-mail o tejto aktivite som predsedom klubov zasielal 23.11.2020, kontaktujte a informujte sa u svojho predsedu klubu, či žiadosť za juniorov vo svojom klube zasielal.

O rozdelení dotácie pre nádejných juniorov budeme rozhodovať na najbližšom Prezídiu SADS. O spôsobe a forme prerozdelenia dotácie rozhodne Prezídium SADS.
Dotácia bude čerpaná za podmienok určených MŠVVaŠ SR.

Ing.Bystrík Zachar
Prezident SADS

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky