IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Úprava bodovej evidencie RO za 2020

23. júna 2021

Vážení priatelia a kolegovia RO,
nakoľko v streleckej sezóne 2020 bola možnosť zúčastňovať sa streleckých podujatí IPSC značne obmedzená, viacerí z nás
neboli schopný naplniť limit bodov pre udržanie kvalifikácie RO. Z uvedeného dôvodu sme sa vo vedení SNROI rozhodli rok 2020 nezapočítavať do kvalifikačného minima bodov RO. Pre rok 2021 budeme vychádzať z rokov 2019 a kombi 2020+2021.
Body RO, ktoré boli získané v priehehu roka 2020 sa samozrejme započítajú do celkového bodového súčtu jednotlivca.


S pozdravom D.V.C.

Juraj Kišš

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky