IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Legislatívne zmeny

31. decembra 2020

Vážení členovia SADS a naši sympatizanti,

v piatok 18.12.2020 som bol pozvaný z odboru bezpečnostnej legislatívy Ministerstva vnútra SR na rozporové konanie k zaslaným pripomienkam k novele zákona č. 190/2003 Z.z. Je to už druhé stretnutie priamo na MV SR k novele zákona o strelných zbraniach a strelive. Prvé stretnutie prebehlo v spolupráci s vedením SPK priamo na Policajnom Prezídiu.Rozporové konanie prebehlo  v korektnej a konštruktívnej rovine. Obidve stretnutia boli dôležitou súčasťou našich aktivit v prospech celej streleckej komunity. Na stretnutiach predsedov klubov Vám ozrejmín detaily z obidvoch rokovaní.
Som presvedčený, že vo veľa bodoch budú argumenty v prospech streleckej komunity zapracované aj do návrhu novely zákona č.190/2003 Z.z. Držme si všetci prsty a som presvedčený, že Vaša podpora sa premení v pozitívny prospech pre celú streleckú komunitu.

Ďakujem všetkým, ktorí svojim aktívnym prístupom podporili nie len moje, ale všetky hromadné pripomienky.

Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky