IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Príprava seminára nových RO IPSC Level I. - evidencia uchádzačov.

23. júna 2021

Vážení priatelia!

Keďže verím, že ťažkosti týchto časov nás ako športovcov neotupia ani na duchu, ani na ..telách ;-) ,SNROI začína pripravovať ďalšie školenie záujemcov o výkon funkcie RO IPSC.
Nepoznám miesto ani jeho dátum, ale viem že sa ho zúčastnia tí, ktorích to neodradí.
Účelom tohto oznamu je združiť a pripraviť na školenie RO členov SADS s kvalifikačnými predpokladmi a záujmom o prácu RO. Termín a miesto seminára vyhlásime adekvátne podľa bežných kritérií, ale taktiež v súlade so záväznými nariadeniami vlády a inštitúcií na ochranu verejného zdravia.
Záujemci o seminár RO Level I. spĺňajúci predpoklady (viď Handgun SNROI) kontaktujte ma na snroi@sads.sk.
K štúdiu Pravidiel IPSC použite materiály dostupné na web stránke SADS, IPSC, zvyšné dodám.

S pozdravom D.V.C.

Juraj Kišš
Prezident SNROI

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky