IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Pripravované aktivity SADS

10. júla 2021

Vážení členovia SADS,

na základe zverejnenej výzvy Ministerstva školstva a našej dlhodobo pro-aktívnej účasti a konzultácii priamo s Ministerstvom školstva, sme sa rozhodli uchádzať sa o zapojenie do pripravovaných modulov v rámci inovatívnej formy vzdelávania detí na I. stupni základných škôl.
 Na základe mojej výzvy sa pripojilo niekoľko klubov za SADS so záujmom zapojiť sa do tohto projektu na základných školách po celom Slovensku. Je to jedna z ciest smerujúca k vízií a propagácii nášho dynamického športu aj medzi najmenšími, ako súčasť pohybových aktivít detí a súčasne aj pozitívna propagácia nášho pekného dynamického streleckého športu na školách.
 Počkáme si na konečné rozhodnutie a stanovisko Ministerstva školstva, kde som pevne presvedčený, že naša asociácia má čo ponúknuť aj nastávajúcej mladej generacii budúcich športovcov.
 Tento projekt berieme ako súčasť prípravy detí na našu disciplínu Action Air IPSC a určite využijeme pri príprave detí na náš šport, aj aktuálne tešiace sa obrovskému záujmu tzv. Nerfky, kde postupne deti naučíme hravou formou bezpečne s nimi manipulovať, hýbať sa a v neposlednom rade nasmerovať deti k našim dynamickým streleckým disciplínam podľa pravidiel IPSC.
 Určite sa najviac budú tešiť deti na niektorých vybraných školách a hodinách telesnej výchovy. 
 Som presvedčený, že to je cesta a  postupné kroky pre zachovanie a rozvoj nášho krásneho športu aj pre nasledujúce generácie.

Ing. Bystrik Zachar
Prezident SADS

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky