IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Výzva na organizovanie Majstrovstiev Slovenska na rok 2022

01. novembra 2021

Vážení predsedovia klubov,

žiadam predsedov klubov, ktorí majú predbežný záujem o organizovanie pretekov Majstrovstiev Slovenska v roku 2022, aby mi zaslali svoje žiadosti na e-mail: prezident@sads.sk v termíne do 7.11.2021.

Konkrétne podmienky organizovania Majstrovstiev Slovenska v roku 2022 prerokuje Prezídium SADS.

Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky