IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Informácie SADS

20. decembra 2021

Pozdravujem členov SADS a našich sympatizantov,

návrh novely zákona č. 190/2003 Z.z. bol NR SR schválený a podpísala ju aj Prezidentka SR Zuzana Čaputová. Treba si počkať na publikovanie uceleného návrhu v zbierke zákonov. Predpokladám , že sa to aj v krátkom čase stane. Môj krátky postreh a zhodnotenie celého procesu schvaľovania novely zákona, ktorý bol dosť náročný a to od rokovaní na Policajnom Prezídiu pred niekoľkými rokmi, kde som SADS zastupoval ešte ako 1. Viceprezident, až po schválenie v tomto znení. Množstvo rokovaní na Policajnom Prezídiu, poslancami, odbornými rokovaniami na KEU v Bratislave atd... Tu musím pozitívne zhodnotiť ochotu a prístup súčasného Policajného Prezídia a možnosť predkladať pripomienky skutočnej odbornej verejnosti, ktorí aktívne športujú alebo sa ich to bytostne dotýka. Väčšinu mojich pripomienok v rozporovom konaní zapracovali do novely zákona, čo bol úplne odlišný prístup, ako pred niekoľkými rokmi u predchodcov. Samozrejme strávil som množstvo času prípravám a naštudovaniu si problémových státí, ďakujem za množstvo materiálu a podkladov. Niektorí členovia a sympatizanti mi aktívne pomáhali s prípravami, za čo im veľmi pekne ďakujem.

Chcem sa poďakovať aj Českým organizáciam a osobám s ktorými sme si vedeli odkonzultovať niektoré špecifické problémy. Podstatnou mierou k tomu prispel aj Český LEX, za čo im patrí obrovská vďaka.

Pripojili sme sa do významných a medzinárodných aktivít v rámci zákazu používania olova a v spolupráci s Liga Libe v medzinárodnej petícií 1.250 000 nespokojných občanov Československa a samozrejme ďalších ...

SADS ako apolitická a nestranná organizácia, ktorá zastupuje záujem športových strelcov a držiteľov ZP, pristupovala veľmi zodpovedne a aktívne pri obhajovaní svojich práv. Niečo sa podarilo presadiť, niečo však nie. Žiaľ, robili sme to často na úkor nášho voľného času, rodín aj potrieb napríklad pre SADS a novej webovej stránky alebo registrácie. Bola to otázka možnosti a priorít v danom čase.

Pozitívna informácia je, že v tomto roku nám narástla a to napriek Covidovým opatrenia členská základňa o 2/3 oproti roku 2020. Schválené opatrenia, ktoré sa stretli s pozitívnou odozvou u členskej základne.

SADS má však ďalšie výzvy a veľmi náročné pre budúcnosť nášho športu. Stať sa uznaným športom a Národným športovým zväzom. Podstatný dokument, a to návrh nových stanov, sa aktuálne hlasuje práve dnes. Bez zosúladených stanov a našej činnosti so zákonom č. 440/2015 Z . z. a následnej reorganizácii celej SADS neposunieme sa na ten najvyšší vrchol ako profesionálny šport.

Samozrejme schválením nových Stanov SADS prichádza ďalšia o to dôležitejšia etapa a to zvládnuť všetky tieto procesy a obsadiť nové orgány a funkcie a vypracovať systém fungovania profesionálnej asociácie. K reorganizácií celej SADS v zmysle schválených nových Stanov SADS, ktorá bude prebiehať v roku 2022, bude platiť pre množstvo orgánov aj vznikom nových orgánov SADS.

Ďakujem všetkým za podporu terajšieho vedenia SADS pracujúceho od roku 2019, za množstvo ich odvodenej práce pre streleckú komunitu a veľké úsilie pri posúvaní nášho športu k moderne fungujúcej asociácii.

Moje osobné poďakovanie patrí celému môjmu tímu. 

Ďakujem.

Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky