IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Výzva na organizovanie Majstrovstiev Slovenska na rok 2022

25. decembra 2021

Vážení predsedovia klubov,

zverejňujem druhú výzvu a žiadam predsedov klubov a organizátorov pretekov, ktorí majú záujem o organizovanie pretekov Majstrovstiev Slovenska v roku 2022, aby mi zaslali svoje žiadosti na e-mail: prezident@sads.sk najneskôr v termíne do 10.01.2022.

Podmienky organizovania majstrovstiev Slovenska, ktoré schválilo Prezídium SADS sú publikované na stránke SADS, link pripájam:

http://www.sads.sk/download_ostatne


Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS


Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky